درباره سژین خدمات تعرفه ها پیوستن به ما مقالات راهنمای سریع خریداران راهنمای سریع تامین کنندگان ثبت شکایات پشتیبانی ۰۲۱ - ۴۹۱۴۷۰۰۰ تلگرام پشتیبانی
مقایسه پیشنهادات فروش

پیشنهادات فروش ... مشاهده پیشنهاد فروش بیشتر

هیچ پیشنهاد فروش یافت نشد

تامین کننده ها ... مشاهده شرکت های بیشتر

هیچ شرکتی یافت نشد

لیست پکیج های سژین

لیست پکیج های سژین

پکیج های

 

یک پیشنهاد

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بدون تخفیف

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۹۳ روز

خرید بسته

 

یک پیشنهاد

۲۲۵,۰۰۰ تومان

بدون تخفیف

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۱۸۶ روز

خرید بسته

 

یک پیشنهاد

۴۵,۰۰۰ تومان

بدون تخفیف

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۳۱ روز

خرید بسته

 

یک پیشنهاد

۴۲۰,۰۰۰ تومان

بدون تخفیف

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۳۶۵ روز

خرید بسته

 

سه پیشنهاد

۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان

۱۸۹,۰۰۰ تومان به صرفه تر

اختصاص ۱ جایگاه تبلیغات ویژه

و ۱ جایگاه تبلیغات محتوایی

در

صفحه مقالات مرتبط

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۳۶۵ روز

خرید بسته

 

سه پیشنهاد

۵۷۳,۷۵۰ تومان

۱۰۱,۲۵۰ تومان به صرفه تر

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۱۸۶ روز

خرید بسته

بسته اقتصادی 

سه پیشنهاد

۱۱۴,۷۵۰ تومان

۲۰,۲۵۰ تومان به صرفه تر

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۳۱ روز

خرید بسته

 

سه پیشنهاد

۳۱۸,۷۵۰ تومان

۵۶,۲۵۰ تومان به صرفه تر

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۹۳ روز

خرید بسته

 

پنج پیشنهاد

۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

۵۲۵,۰۰۰ تومان به صرفه تر

اختصاص ۳ جایگاه تبلیغات ویژه

و ۳ جایگاه تبلیغات محتوایی

در

صفحه مقالات مرتبط

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۳۶۵ روز

خرید بسته

بسته اقتصادی 

پنج پیشنهاد

۴۶۸,۷۵۰ تومان

۱۵۶,۲۵۰ تومان به صرفه تر

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۹۳ روز

خرید بسته

 

پنج پیشنهاد

۱۶۸,۷۵۰ تومان

۵۶,۲۵۰ تومان به صرفه تر

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۳۱ روز

خرید بسته

بسته اقتصادی 

پنج پیشنهاد

۸۴۳,۷۵۰ تومان

۲۸۱,۲۵۰ تومان به صرفه تر

اختصاص ۱ جایگاه تبلیغات ویژه

و ۱ جایگاه تبلیغات محتوایی

در

صفحه مقالات مرتبط

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۱۸۶ روز

خرید بسته

 

ده پیشنهاد

۳۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳۵,۰۰۰ تومان به صرفه تر

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۳۱ روز

خرید بسته

 

ده پیشنهاد

۸۷۵,۰۰۰ تومان

۳۷۵,۰۰۰ تومان به صرفه تر

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۹۳ روز

خرید بسته

 

ده پیشنهاد

۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

۶۷۵,۰۰۰ تومان به صرفه تر

اختصاص ۳ جایگاه تبلیغات ویژه

و ۳ جایگاه تبلیغات محتوایی

در

صفحه مقالات مرتبط

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۱۸۶ روز

خرید بسته

بسته اقتصادی 

ده پیشنهاد

۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان به صرفه تر

اختصاص ۷ جایگاه تبلیغات ویژه

و ۷ جایگاه تبلیغات محتوایی

در

صفحه مقالات مرتبط

۳ ماه فرصت استفاده

انتشار پیشنهاد فروش به مدت

۳۶۵ روز

خرید بسته
برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید ...

۰۲۱ - ۴۹۱۴۷۰۰۰

نمایش آگهی در بازه زمانی دلخواه

ثبت دائم پروفایل شرکت

مشاوره و پشتیبانی

قرار گیری در دسته
آگهی های مرتبط

سیستم آماری بازدید
و لایک کاربران

ارسال نظر
قیمت روز